02. TÀI LIỆU QUẢN LÝ HSE

02. TÀI LIỆU QUẢN LÝ HSE

NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

Đây là tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Các bạn cần phải phát triễn NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN

Đây là quy trình cấp giấy phép an toàn phục vụ cho công tác giảng dạy. Các bạn tham khảo để biên soạn quy trình cấp giấy phép an toàn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN XE NÂNG

Phiếu kiểm tra an toàn vận hành xe nâng trên đây chỉ dùng tham khảo. Phiếu kiểm tra an toàn vận hành xe nâng cần được biên soạn dựa trên tài liệu an toàn của nhà sản xuất.

Xem thêm

QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Quy định an toàn vệ sinh lao động trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định an toàn vệ sinh lao động cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực trạng của doanh nghiệp

Xem thêm

QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Quy định phòng cháy và chữa cháy trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định phòng cháy và chữa cháy cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm

MẪU GIẤY PHÉP AN TOÀN ĐIỆN

Đây là mẫu giấy phép an toàn điện phục vụ cho công tác giảng dạy. Các bạn tham khảo để biên soạn giấy phép an toàn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu kiểm tra an toàn hóa chất trên đây chỉ dùng tham khảo. Phiếu kiểm tra an toàn hóa chất cần được biên soạn phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG PHẠT AN TOÀN

Chương trình khen thưởng phạt an toàn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chương trình thưởng phạt an toàn cần được biên soạn phù hợp tình hình thực tế tại dự án

Xem thêm

MẪU GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TRÊN CAO

Đây là mẫu giấy phép làm việc trên cao phục vụ cho công tác giảng dạy. Các bạn tham khảo để biên soạn giấy phép an toàn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN

Phiếu kiểm tra an toàn điện trên đây chỉ dùng tham khảo. Phiếu kiểm tra an toàn điện cần được biên soạn phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp.

Xem thêm

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG TRƯỜNG

Quy định quản lý chất thải trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định quản lý chất thải cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465