1. TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO

1. TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 9001:2015

Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống ISO 9001: 2015 sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 14001:2015

Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống ISO 14001: 2015 sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 45001:2018

Chương trình tư vấn xây dựng hệ thống ISO 45001: 2018 sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465