2 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

2 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN

Chương trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chương trình huấn luyện an toàn cho người nước ngoài sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 sẽ được đảm nhiệm bởi những giảng viên có chuyên môn phù hợp và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 sẽ được đảm nhiệm bởi những giảng viên có chuyên môn phù hợp và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn lao động

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

Chương trình huấn luyện an toàn điện sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

AN TOÀN MÔI CHẤT LẠNH - HỆ THỐNG LẠNH

Chương trình huấn luyện an toàn môi chất lạnh sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Chương trình huấn luyện an toàn hóa chất sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XĂNG DẦU

Chương trình huấn luyện an toàn xăng dầu sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN KHÍ HÓA LỎNG

Chương trình huấn luyện an toàn khí hóa lỏng sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465