2. TƯ VẤN AN TOÀN NHÀ MÁY

2. TƯ VẤN AN TOÀN NHÀ MÁY

TƯ VẤN QUẢN LÝ HSE NHÀ MÁY

Chương trình tư vấn sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KẾ HOẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động trên đây chỉ dùng để tham khảo. Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp phải phù hợp với yêu cầu pháp luật hiện hành

Xem thêm

TƯ VẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chương trình tư vấn an toàn vệ sinh lao động sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN NHÀ MÁY

Chương trình ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN NHÀ MÁY sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã có 20 năm kinh nghiệm làm HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HSE TẠI NHÀ MÁY

Chương trình đánh giá công tác HSE sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã có 20 năm kinh nghiệm làm HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

THIẾT LẬP HỒ SƠ PHÁP LÝ HSE NHÀ MÁY

Hồ sơ quản lý HSE nhà máy trên đây chỉ dùng để tham khảo. Hồ sơ quản lý HSE nhà máy phải phù hợp với yêu cầu pháp luật hiện hành

Xem thêm

QUY ĐỊNH CHUNG AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trên đây là một số quy định an toàn chỉ dùng tham khảo. Dựa trên các yêu cầu pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thực trạng tại doanh nghiệp, các bạn cần biên soạn riêng cho doanh nghiệp mình những quy định phù hợp nhất

Xem thêm

QUY ĐỊNH AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định phòng cháy và chữa cháy cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465