3. ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

3. ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN NHÀ MÁY

Chương trình ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN NHÀ MÁY sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã có 20 năm kinh nghiệm làm HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chương trình ĐÁNH GIÁ SƯ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã có 20 năm kinh nghiệm làm HSE Manager, HSE Director tại công trường và công trường

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG

Chương trình ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG sẽ do chuyên gia Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Chuyên gia Tôn Thất Hòa đã có 20 năm kinh nghiệm làm HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG (HSE) NỘI BỘ

Chương trình Huấn Luyện An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường nội bộ được triển khai bởi Bộ Phận HSE nhằm phục vụ cho công tác đào tạo Nhân Viên thuộc Nhóm 4 (Nghị định 44/2016/NĐ-CP).

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0977.000.739