Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

SỔ THEO DÕI HỌC VIÊN

Sổ theo dõi học viên được lưu trữ nhằm theo dõi, đánh giá và hỗ trợ học viên sau khóa học

Xem thêm

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN

Chương trình diễn tập ứng phó tình huống khẩn sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chương trình huấn luyện an toàn cho người nước ngoài sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Chuyên đề đánh giá rủi ro sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và chuyên môn giỏi, Chúng tôi sẽ mạng lại những buổi đào tạo chuyên đề an toàn chất lượng định cao

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE MANAGER - NHÀ MÁY

Khóa học HSE Manager tại nhà máy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

AN TOÀN ĐIỆN

Chuyên đề an toàn điện sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và chuyên môn giỏi, Chúng tôi sẽ mạng lại những buổi đào tạo chuyên đề an toàn chất lượng định cao

Xem thêm

AN TOÀN HÓA CHẤT DỄ CHÁY

Chuyên đề an toàn hóa chất dễ cháy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm chính. Với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và chuyên môn giỏi, Chúng tôi sẽ mạng lại những buổi đào tạo chuyên đề an toàn chất lượng định cao

Xem thêm

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE - NHÀ MÁY

Khóa học giám sát HSE tại nhà máy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 22 năm làm việc tại vị trí Trưởng phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường

Xem thêm

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 sẽ được đảm nhiệm bởi những giảng viên có chuyên môn phù hợp và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động

Xem thêm

KHÓA HỌC ADVANCED QHSE MANAGER

Khóa học QHSE Manager sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng QHSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465