Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

Ngày đăng : 21/11/2019 - 7:10 PM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. ​YÊU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
 2. PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
 3. XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT
 4. NỘI QUY AN TOÀN, BIỂN ÁO, BIỂN CHỈ DẪN AN TOÀN
 5. ​QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NSD LAO ĐỘNG
 6. HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
 7. KỸ NĂNG SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG BNN

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGÀNH

 1. ​KHÁI NIỆM VỀ AN TOÀN ĐIỆN
 2. MỐI NGUY VÀ RỦI RO VỀ ĐIỆN
 3.  NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ ĐIỆN
 4. THỰC HIỆN BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN
 5. HƯỚNG DẪN CHECKLIST AN TOÀN ĐIỆN
 6. HƯỚNG DẪN CẤP GIẤY PHÉP AN TOÀN ĐIỆN
 7. QUY TRÌNH VẬN HÀNH,  QUY ĐỊNH AN TOÀN ĐIỆN
 8. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐIỆN TẠI KHÁCH HÀNG

 

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN

V. PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN - THAM KHẢO

CHECKLIST KIỂM TRA  AN TOÀN ĐIỆN NHÀ MÁY

CHECKLIST KIỂM TRA  AN TOÀN ĐIỆN NHÀ MÁY – THỰC HIỆN HÀNG NGÀY

STT

YÊU CẦU AN TOÀN

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Y

N

NA

I

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐIỆN

1

Đánh giá rủi ro an toàn điện

 

 

 

 

2

Áp dụng giấy phép an toàn điện

 

 

 

 

3

Áp dụng LOTO nguồn điện khi làm điện

 

 

 

 

4

Nhân viên thao tác điện có chuyên môn về điện.

 

 

 

 

5

Nhân viên thao tác điện được huấn luyện an toàn điện.

 

 

 

 

II

LÁP ĐẶT AN TOÀN ĐIỆN

1

Vật tư, thiết bị không cản trở lối đi, thoát hiểm

 

 

 

 

2

Không cắm trực tiếp dây điện vào nguồn điện

 

 

 

 

3

Không lắp phích cắm dân dụng cho thiết bị công nghiệp

 

 

 

 

4

Cáp cấp nguồn tạm treo cao phù hợp từng khu vực

 

 

 

 

5

Dây điện được bảo vệ trong ống, không bị va chạm, cắt đứt

 

 

 

 

6

Tủ điện được vệ sinh sạch sẽ, không bị cản trở lối vào tủ

 

 

 

 

7

Quạt giải nhiệt tủ điện hoạt động, không vật tư đặt trong tủ

 

 

 

 

8

Không có hàng hóa bao quanh thiết bị điện, tủ điện (> 0.5m)

 

 

 

 

9

Thiết bị điện được tắt, rút phích cắm khi không sử dụng

 

 

 

 

10

Trang bị RCD cho nguồn điện tạm, thiêt bị điện di động

 

 

 

 

11

Mọi người thao tác, tuân thủ đúng quy định an toàn điện

 

 

 

 

III

AN TOÀN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN

1

Đảm bảo vật tư, thiết bị điện đúng chuẩn hóa

 

 

 

 

2

Thiết bị điện có tem an toàn và còn hiệu lực

 

 

 

 

3

Vật tư, thiết bị điện trong tình trạng nguyên vẹn

 

 

 

 

4

Thiết bị điện cầm tay là loại có 02 lớp cách điện

 

 

 

 

5

Cáp cấp nguồn thiết bị di động là loại có 2 lớp cách điện

 

 

 

 

6

Chui giữa cáp nguồn và  thiết bị được cố định và chắn chắn

 

 

 

 

7

Phích cắm vào nguồn điện phải được cố định và chắc chắn

 

 

 

 

8

Các nguồn điện ghi rõ công suất (1 pha hoặc 3 pha, công suất)

 

 

 

 

9

Thiết bị điện phải ghi rõ công suất (1 pha hoặc 3 pha, công suất)

 

 

 

 

Người Kiểm Tra

KẾT LUẬN

Quản Đốc Xưởng

 

 

CHECKLIST KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN NHÀ MÁY – THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ

STT

YÊU CẦU AN TOÀN

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Y

N

NA

I

LẮP ĐẶT AN TOÀN ĐIỆN

1

Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại trạm biến áp, tủ điện

 

 

 

 

2

Có sổ theo dõi bão dưỡng định kỳ lưu tại trạm biến áp

 

 

 

 

3

Tủ điện phải có sơ đồ điện, thông tin người quản lý

 

 

 

 

4

Đảm bảo bình chữa cháy CO2 đặt gần (<30m) tủ điện

 

 

 

 

5

Đồng hồ báo chỉ chuyển sang vị trí ON  khi cần theo dõi

 

 

 

 

6

Lắp thảm cách điện cho tất cả tủ điện lắp tại nhà máy

 

 

 

 

7

Tủ điện lắp đặt ngoài trời phải có mái che nắng, che mưa

 

 

 

 

8

Cáp đấu nối vào tủ điện được luồn bên dưới tủ điện

 

 

 

 

9

Sử dụng cos cho cáp có tiết diện lớn 10mm và chắc chắn

 

 

 

 

10

Không đấu quá 2 đầu cáp vào cùng một tiếp điểm của CB.

 

 

 

 

11

Cáp điện cấp nguồn cố định phải luồn trong ống bảo vệ

 

 

 

 

12

Sử dụng ống thép khi lắp đặt tại kho, khu vực dễ cháy

 

 

 

 

13

Cáp cấp nguồn được treo cao phù hợp từng khu vực

 

 

 

 

14

Thiết bị điện, tủ điện cố định đều phải nối đất, nối không

 

 

 

 

15

Dây nối đất có kích thước phù hợp với dây pha (>50% )

 

 

 

 

16

Điểm nối đất, nối vỏ thiết bị, tủ điện được kết nối chắc chắn

 

 

 

 

II

AN TOÀN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN

1

Thiết bị điện lắp ngoài trời phải có IP 65 trở lên

 

 

 

 

2

Tủ điện phải kín, tủ điện nhà máy phải có 2 lớp cánh

 

 

 

 

3

Tủ điện động lực, tủ biến tần... phải có quạt giải nhiệt

 

 

 

 

Người Kiểm Tra

KẾT LUẬN

Quản Đốc Xưởng

 

 

CHECKLIST KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG

CHECKLIST KIỂM TRA  AN TOÀN ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG – THỰC HIỆN HÀNG NGÀY

STT

YÊU CẦU AN TOÀN

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Y

N

NA

I

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐIỆN

1

Đánh giá rủi ro an toàn điện

 

 

 

 

2

Áp dụng giấy phép an toàn điện

 

 

 

 

3

Áp dụng LOTO nguồn điện khi làm điện

 

 

 

 

4

Nhân viên thao tác điện có chuyên môn về điện.

 

 

 

 

5

Nhân viên thao tác điện được huấn luyện an toàn điện.

 

 

 

 

II

LÁP ĐẶT AN TOÀN ĐIỆN

1

Vật tư, thiết bị không cản trở lối đi, thoát hiểm

 

 

 

 

2

Không cắm trực tiếp dây điện vào nguồn điện

 

 

 

 

3

Không lắp phích cắm dân dụng cho thiết bị công nghiệp

 

 

 

 

4

Cáp cấp nguồn tạm phải treo cao phù hợp từng khu vực

 

 

 

 

5

Dây điện được bảo vệ trong ống, không bị va chạm, cắt đứt

 

 

 

 

6

Tủ điện được vệ sinh sạch sẽ, không cản trở lối vào tủ

 

 

 

 

7

Không có vật tư xung quanh thiết bị điện, tủ điện (> 0.5m)

 

 

 

 

8

Thiết bị điện được tắt, rút phích cắm khi không sử dụng

 

 

 

 

9

Trang bị RCD cho nguồn điện tạm, thiêt bị điện di động

 

 

 

 

10

Mọi người thao tác, tuân thủ đúng quy định an toàn điện

 

 

 

 

III

AN TOÀN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN

1

Đảm bảo vật tư, thiết bị điện đúng chuẩn hóa

 

 

 

 

2

Thiết bị điện có tem an toàn và còn hiệu lực

 

 

 

 

3

Vật tư, thiết bị điện trong tình trạng nguyên vẹn

 

 

 

 

4

Thiết bị điện cầm tay là loại có 02 lớp cách điện

 

 

 

 

5

Cáp cấp nguồn thiết bị di động là loại có 2 lớp cách điện

 

 

 

 

6

Chui giữa cáp nguồn và  thiết bị được cố định và chắn chắn

 

 

 

 

7

Phích cắm vào nguồn điện phải được cố định và chắc chắn

 

 

 

 

8

Các nguồn điện phải ghi rõ công suất (1 pha hoặc 3 pha, công suất)

 

 

 

 

9

Thiết bị điện phải ghi rõ công suất (1 pha hoặc 3 pha, công suất)

 

 

 

 

Người Kiểm Tra

KẾT LUẬN

Quản Đốc Xưởng

 

 

CHECKLIST  KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG – THỰC HIỆN HÀNG ĐỊNH KỲ

STT

YÊU CẦU AN TOÀN

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Y

N

NA

I

LẮP ĐẶT AN TOÀN ĐIỆN

1

Tủ điện phải có sơ đồ điện, thông tin người quản lý

 

 

 

 

2

Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại trạm biến áp, tủ điện

 

 

 

 

3

Tủ điện lắp tại nơi không có nguy cơ ngập nước, đổ ngã

 

 

 

 

4

Tủ điện luôn được khóa và chìa khóa đặt tại tủ điện

 

 

 

 

5

Phải niên yết "QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TỦ ĐIỆN' tại tủ điện

 

 

 

 

6

Trang bị bình chữa cháy và rào chắn xung quanh tủ điện

 

 

 

 

7

Tủ điện lắp đặt ngoài trời phải có mái che nắng mưa

 

 

 

 

8

Cáp đấu nối vào tủ điện được luồn bên dưới tủ điện

 

 

 

 

9

Sử dụng cos cho cáp có tiết diện lớn 10mm và chắc chắn

 

 

 

 

10

Cáp cấp nguồn được treo cao phù hợp từng khu vực

 

 

 

 

11

Cáp điện cấp nguồn cố định phải luồn trong ống bảo vệ

 

 

 

 

12

Thiết bị điện, tủ điện cố định đều phải nối đất, nối không

 

 

 

 

13

Dây nối đất, PE có kích thước phù hợp với dây pha (>50% )

 

 

 

 

14

Điểm nối đất, nối vỏ thiết bị, tủ điện được kết nối chắc chắn

 

 

 

 

II

AN TOÀN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN

1

Thiết bị điện lắp ngoài trời phải có IP 65 trở lên

 

 

 

 

2

Tủ điện phải kín, tủ điện nhà máy phải có 2 lớp cánh

 

 

 

 

3

Tủ điện công trường phải có nút dừng khẩn và rào chắn

 

 

 

 

Người Kiểm Tra

KẾT LUẬN

Quản Đốc Xưởng

 

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...​


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465