Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Ngày đăng : 21/11/2019 - 8:08 PM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT
HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. ​YÊU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
 2. PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
 3. XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT
 4. NỘI QUY AN TOÀN, BIỂN ÁO, BIỂN CHỈ DẪN AN TOÀN
 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NSD LAO ĐỘNG
 6. HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
 7. KỸ NĂNG SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG BNN

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGÀNH

 1. TỔNG QUAN VỀ HÓA CHẤT
 2. MỐI NGUY VÀ RỦI RO HÓA CHẤT
 3. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN HÓA CHẤT
 4. HƯỚNG DẪN CHECKLIST AN TOÀN HÓA CHẤT
 5. HƯỚNG DẪN GIẤY PHÉP AN TOÀN HÓA CHẤT

 6. HƯỚNG DẪN ĐỌC PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẨT

 7. QUY TRÌNH VẬN HÀNH, QUY ĐỊNH AN TOÀN HÓA CHẤT

 8. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN HÓA CHẤT TẠI KHÁCH HÀNG

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN

V. PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN HÓA CHẤT - THAM KHẢO

CHECKLIST KIỂM TRA AN TOÀN HÓA CHẤT

STT

YÊU CẦU AN TOÀN

TÌNH TRẠNG

GHI CHÚ

Y

N

NA

I

AN TOÀN KHO LƯU TRỮ

1

Điều kiện kho an toàn

 

 

 

 

2

Nội quy kho hóa chất dễ thấy

 

 

 

 

3

Không ăn uống trong kho hóa chất

 

 

 

 

4

Biển cảnh báo, nguy hiểm và biển báo

 

 

 

 

5

Khoảng cách giữa các lô hàng trên 1m

 

 

 

 

6

Lối xe nâng và lối đi trong kho rõ ràng

 

 

 

 

7

Không nguy cơ cháy, ô nhiêm, phơi nhiễm

 

 

 

 

8

Hóa chất lưu đúng theo sơ đồ quy hoạch kho

 

 

 

 

9

Hóa chất luu trữ trên nền khô ráo và chắc chắn

 

 

 

 

10

Có khay chống tràn hóa chất lỏng (V>110%)

 

 

 

 

11

Bao bì hóa chất được đặt trên pallet, nơi khô ráo

 

 

 

 

12

Phuy hóa chất (V> 135 lít) không chồng lên nhau

 

 

 

 

13

Hóa chất lỏng không lưu trên kệ cao quá 1,5m

 

 

 

 

14

Hóa chất không tương thích lưu cách xa nhau

 

 

 

 

15

Hóa chất dễ cháy lưu gần cửa khỏ, nơi dễ tiếp cận

 

 

 

 

16

Hóa chất nguy hiểm phải có Phiếu an toàn đi kèm

 

 

 

 

17

Hệ thống quạt hút trong tình trạng hoạt động tốt

 

 

 

 

18

Đảm bảo chiếu sáng đủ để nhận biết sản phẩm

 

 

 

 

19

Dụng cụ, phương tiện ứng phó khẩn sẵn sàng (30m)

 

 

 

 

20

Tất cả hiết bị điện trong kho là loại chống cháy nổ

 

 

 

 

21

Có biện pháp phong chống tĩnh điện trong kho

 

 

 

 

22

Hệ thống báo cháy chữa cháy sẵn sàng và phù hợp

 

 

 

 

23

Có biện pháp ngăn chặn người không phận sự vào kho

 

 

 

 

II

AN TOÀN VẬN CHUYỂN

1

Hóa chất được đặt trên pallet và cố định

 

 

 

 

2

Phải có biện pháp phòng chống tỉnh điện

 

 

 

 

3

Xe vận chuyển phải có biểu trưng an toàn

 

 

 

 

4

Xe vận chuyển phải có đủ dụng cụ ứng phó

 

 

 

 

III

AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG

1

Sổ ghi chép xuất nhập hàng ngày

 

 

 

 

2

Không ăn uống, hút thuốc khi sủ dụng

 

 

 

 

3

Sủ dụng bảo hộ thích hợp khi thao tác hóa chất

 

 

 

 

4

Hóa chất luôn có nhãn, luôn đóng nắp, khay chống tràn

 

 

 

 

5

Chất lỏng được đặt trên nền chác chắn, không khuôn vác

 

 

 

 

6

Lắp đủ quạt hút khi sử dụng hóa chất trong không gian kín

 

 

 

 

7

Đảm bảo nồng độ hóa chất trong không  gian kín <10%LEL

 

 

 

 

8

Có biện pháp phòng chống tĩnh điện khi sang chiết hóa chất

 

 

 

 

9

Luôn đảm bảo hóa chất sử dụng cách xa nguồn nhiệt (>15,5m)

 

 

 

 

10

Diễn tập phương án ứng phó tình huống tràn hóa chất định kỳ

 

 

 

 

11

Bao bì nghiễm hóa chất được thu gom theo quy định chất thải

 

 

 

 

Người Kiểm Tra

KẾT LUẬN

Quản Đốc Xưởng

 

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...​


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465