Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

Ngày đăng : 01/06/2019 - 10:31 PM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 6

I. KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

 1. Chức năng & nhiệm vụ an toàn vệ sinh viên
 2. Kiến thức an toàn cơ bản tại nơi làm việc
 3. Hướng dẫn kiểm tra an toàn tại nơi làm việc
 4. Chế độ báo cáo an toàn và hành động khắc phục
 5. Quy trình thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp
 6. hướng dẫn thực hiện checklist - kiểm tra an toàn

II. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Huấn luyện an toàn nhóm 6
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...​


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 6

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465