Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XĂNG DẦU

Ngày đăng : 14/05/2020 - 6:54 AM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XĂNG DẦU

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN XĂNG DẦU

I. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

II. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. ​YÊU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
 2. PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG
 3. XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT
 4. NỘI QUY AN TOÀN, BIỂN ÁO, BIỂN CHỈ DẪN AN TOÀN
 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, NSD LAO ĐỘNG
 6. HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO HỘ CÁ NHÂN
 7. KỸ NĂNG SƠ CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG BNN

III. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CHUYÊN NGÀNH​ 

 1. TỔNG QUAN VỀ XĂNG DẦU
 2. TÍNH CHẤT HÓA LÝ XĂNG DẦU
 3. MỐI NGUY VÀ RỦI RO XĂNG DẦU
 4. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN KHI SỬ DỤNG
 5. HƯỚNG DẪN CHECKLIST AN TOÀN XĂNG DẦU
 6. HƯỚNG DẪN ĐỌC PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẨT

 7. QUY TRÌNH VẬN HÀNH, QUY ĐỊNH AN TOÀN XĂNG DẦU

 8. LỰA CHỌN CHẤT CHỮA CHÁY THÍCH HỢP XĂNG DẦU

 9. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN KHO XĂNG DẦU KHÁCH HÀNG

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN

V. PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN XĂNG DẦU- THAM KHẢO

 

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...​


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XĂNG DẦU

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465