Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE - NHÀ MÁY

Ngày đăng : 29/05/2019 - 8:39 PM

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE NHÀ MÁY

(Thời lượng 06 buổi)

A. NỘI DUNG KHÓA HỌC

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT HSE(1 Buổi)

 1. QCVN & TCVN
 2. VBPL LAO ĐỘNG
 3. VBPL AN TOÀN LAO ĐỘNG
 4. VBPL AN TOÀN HÓA CHẤT
 5. VBPL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 6. VBPL Y TẾ TRONG LAO ĐỘNG
 7. VBPL PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÃY

II. KIẾN THỨC KỸ THUẬT HSE (03 Buổi)

 1. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN ĐIỆN
 2. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN HÓA CHẤT

 

III. GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT MỐI NGUY (02 Buổi)

 1. ĐÁNH GIÁ RỦI RO - RA
 2. NHẬN DẠNG MỐI NGUY - HIRAC
 3. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH AN TOÀN - JSA
 4. HỆ THỐNG GIẤY PHÉP AN TOÀN - PTW
KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE
KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

1. CHUYÊN GIAO TÀI LIỆU

 • Bài giảng HSE
 • Video giảng kỹ thuật an toàn
 • Quy định, quy trình, phiếu an toàn
 • Đánh giá rủi ro một số công việc điển hình

2. HỖ TRỢ HỌC VIÊN

 • Hỗ trợ suốt sự nghiệp HSE
 • Giới thiệu việc làm (nếu có cơ hội)
 • Tham quan công trường (nếu có)

Click ⇒ xem thêm:

 1. Các khóa an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE - NHÀ MÁY

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465