KHÓA HỌC HSE

KHÓA HỌC HSE

KHÓA HỌC HSE MANAGER

Khóa học HSE Manager sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 20 năm làm việc tại vị trí HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE CÔNG TRƯỜNG

Khóa học HSE công trường sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã có 20 năm làm quản lý HSE tại nhà máy và công trường. Với sự nhiệt tình, kiến thức và kinh nghiệm thầy sẽ mạng lại những khóa học HSE công trường chất lượng đỉnh cao.

Xem thêm

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE NHÀ MÁY

Khóa học giám sát HSE tại nhà máy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã từng làm điều hành sản xuất, cũng như 20 năm làm việc tại vị trí HSE Manager, HSE Director tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE CÔNG TRƯỜNG

Khóa học giám sát HSE công trường sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thẩt Hòa đã có 20 năm làm quản lý HSE tại nhà máy và công trường. Với sự nhiệt tình, kiến thức và kinh nghiệm thầy sẽ mạng lại những khóa học giám sát HSE công trường chất lượng đỉnh cao.

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0977.000.739