Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

THÔNG TƯ SỐ: 14/2013/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 19/2016/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xem thêm

Bộ luật số: 45/2019/QH14

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Xem thêm

LUẬT SỐ: 84/2015/QH13

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

HORIZONTAL LIFELINE SYSTEM

HORIZONTAL LIFELINE SYSTEM

Xem thêm

NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG

Đây là tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Các bạn cần phải phát triễn NỘI QUY CÔNG TRƯỜNG phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

QCVN 18: 2014/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

Xem thêm

Nghị Định Số:136/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Xem thêm

VENTILATION IN CONFINED SPACES

METHODS & CALCULATION REQUIRED FOR VENTILATION IN CONFINED SPACES

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465