Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 44/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Xem thêm

Nghị Định Số: 113/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 59/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Xem thêm

QUY ĐỊNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Quy định phòng cháy và chữa cháy trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định phòng cháy và chữa cháy cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm

MẪU GIẤY PHÉP AN TOÀN ĐIỆN

Đây là mẫu giấy phép an toàn điện phục vụ cho công tác giảng dạy. Các bạn tham khảo để biên soạn giấy phép an toàn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu kiểm tra an toàn hóa chất trên đây chỉ dùng tham khảo. Phiếu kiểm tra an toàn hóa chất cần được biên soạn phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 11/2017/TT-BXD

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CỐP PHA TRƯỢT; CẦN PHÂN PHỐI BÊ TÔNG ĐỘC LẬP; MÁY KHOAN, MÁY ÉP CỌC, ĐÓNG CỌC SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG PHẠT AN TOÀN

Chương trình khen thưởng phạt an toàn trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chương trình thưởng phạt an toàn cần được biên soạn phù hợp tình hình thực tế tại dự án

Xem thêm

Thông Tư Số: 52/2014/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 140/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0385489491