Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

QUY ĐỊNH AN TOÀN ĐIỆN - THAM KHẢO

Quy định an toàn điện trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định an toàn điện cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm

QCVN 12:2014/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 04/2017/TT-BXD

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 40/2019/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem thêm

PHIẾU KIỂM TRA AN TOÀN ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG

Phiếu kiểm tra an toàn điện công trường trên đây chỉ dùng tham khảo. Phiếu kiểm tra an toàn điện công trường cần được biên soạn phù hợp với thực trạng của công trường.

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 53/2018/TT-BCT

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ

Xem thêm

QUY TRÌNH ỨNG PHÓ KHẨN - THAM KHẢO

Quy trình ứng phó tình huống khẩn trên đây chỉ dùng để tham khảo. Quy trình ứng phó tình huống khẩn phải được xây dựng dựa vào tình huống có thể xảy ra và nguồn lực hiện có của doah nghiệp

Xem thêm

MẪU GIẤY PHÉP CÔNG VIỆC SINH NHIỆT

Đây là mẫu giấy phép công việc sinh nhiệt phục vụ cho công tác giảng dạy. Các bạn tham khảo để biên soạn giấy phép an toàn phù hợp với thực tế của doanh nghiệp mình.

Xem thêm

QUY ĐỊNH AN TOÀN HÓA CHẤT

Quy định an toàn hóa chất trên đây chỉ dùng tham khảo. Quy định an toàn hóa chất cần được xây dựng dựa trên pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem thêm

QCVN 03:2011/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY HÀN ĐIỆN VÀ CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN

Xem thêm

QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC

Xem thêm

THÔNG TƯ Số: 15/2016/TT-BLĐTBXH

BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0385489491