Tư vấn an toàn

Tư vấn an toàn

TƯ VẤN AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG

Ngày đăng : 30/05/2019 - 6:27 PM

TƯ VẤN AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG

A. NỘI DUNG TƯ VẤN AN TOÀN

I. PHÁP LUẬT HSE

 1. Xây dựng hồ sơ dự thầu
 2. Rà soát việc thực pháp luật HSE
 3. Cập nhật các yêu cầu pháp luật HSE
 4. Đảm bảo hoạt động HSE phù hợp pháp luật

II. TÀI LIỆU QUẢN LÝ HSE

 1. Rà soát các tài liệu HSE hiện có của công ty
 2. Biên soạn mới, bổ sung tài liệu quản lý HSE

III. HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 1. Biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn
 2. Huấn luyện an toàn toàn tất cả nhân viên
 3. Kiểm tra kiến thức an toàn nhân viên định kỳ
 4. Đảm bảo nhận thức an toàn của tất cả nhân viên
Tư vấn giám sát an toàn công trường
Huấn luyện an toàn ban chỉ huy

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ chức bộ phận HSE
 2. Tổ chức bộ phận giám sát
 3. Đánh giá thực trạng công trường
 4. Diễn tập ứng phó tình huống khẩn
 5. Hướng dẫn kiểm tra an toàn công trường
 6. Hướng dẫn đánh giá sự tuân thủ pháp luật

V. KHÁC

 1. Tham gia dự thầu
 2. Thực hiện các yêu cầu của công ty

Click ⇒Liên hệ với chúng tôi​

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 2. Tham gia dự thầu cùng khách hàng
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...


Click ⇒ xem thêm:

 1. Các khóa an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

TƯ VẤN AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465