Tư vấn an toàn

Tư vấn an toàn

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 9001:2015

Ngày đăng : 13/09/2021 - 8:24 AM

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 9001:2015

A. NỘI DUNG TƯ VẤN

I. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

 1. Thành lập Ban ISO
 2. Tìm hiểu về hoạt động tổ chức

II. ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO 9001:2015

 1. Giới thiệu về ISO 9001:2015
 2. Hiểu về yêu cầu của tiêu chuẩn
 3. Hiểu về sự tương tác các quá trình
 4. Hiểu về quá trình chính, quá trình hỗ trợ

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISO 9001:2015

 1. Xây dựng các quy trình cần thiết
 2. Thiết lập tài liệu hồ sơ cho hệ thống

IV. VẬN HÀNH HỆ THỐNG ISO 9001:2015

 1. Hỗ trợ các phòng ban trong vận hành
 2. Theo dõi việc triển khai ISO tại các phòng ban

V. TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG

 1. Hướng dẫn lập kế hoạch đánh giá
 2. Hướng dẫn lập ma trận đánh giá
 3. Hướng dẫn triển khai bảng câu hỏi
 4. Hướng dẫn lập báo cáo điểm không phù hợp
 5. Hướng dẫn thẩm tra các hành động khắc phục

VI. HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG

 1. Lựa chọn đợn vị đánh giá
 2. Tham gia tiếp đoàn đánh giá
 3.  Hỗ trợ các hành động khắc phục
 4. Hỗ trợ việc đánh giá giám sát định kỳ

Click ⇒Liên hệ với chúng tôi​

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 2. Tham gia dự thầu cùng khách hàng
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn HSE công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

TƯ VẤN HỆ THỐNG ISO 9001:2015

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465