Tư vấn an toàn

Tư vấn an toàn

TƯ VẤN QUẢN LÝ HSE NHÀ MÁY

Ngày đăng : 30/05/2019 - 6:22 PM

TƯ VẤN QUẢN LÝ HSE NHÀ MÁY

A. NỘI DUNG TƯ VẤN HSE

I. PHÁP LUẬT HSE

 1. Rà soát việc thực pháp luật HSE
 2. Cập nhật các yêu cầu pháp luật HSE
 3. Thiết lập hồ sơ HSE theo yêu cầu pháp luật
 4. Đảm bảo hoạt động HSE phù hợp với pháp luật

II. TÀI LIỆU QUẢN LÝ HSE

 1. Rà soát các tài liệu HSE hiện có của công ty
 2. Biên soạn mới, bổ sung tài liệu quản lý HSE

III. HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 1. Biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn
 2. Huấn luyện an toàn toàn tất cả nhân viên
 3. Kiểm tra kiến thức an toàn nhân viên định kỳ
 4. Đảm bảo nhận thức an toàn của tất cả nhân viên

Đánh giá an toàn nhà máy

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ chức bộ phận HSE
 2. Tổ chức bộ phận giám sát
 3. Đánh giá thực trạng nhà máy
 4. Diễn tập ứng phó tình huống khẩn
 5. Hướng dẫn kiểm tra an toàn nhà máy
 6. Hướng dẫn đánh giá sự tuân thủ pháp luật

Click ⇒Liên hệ với chúng tôi​

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 2. Tham gia dự thầu cùng khách hàng
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn HSE công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy

TƯ VẤN QUẢN LÝ HSE NHÀ MÁY

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465