VBPL LIÊN QUAN AN TOÀN

VBPL LIÊN QUAN AN TOÀN

LUẬT SỐ: 84/2015/QH13

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 17/2018/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 28/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 44/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 140/2018/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 39/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Xem thêm

Thông Tư Số: 07/2016/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Xem thêm

Thông Tư Số: 06/2020/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

THÔNG TƯ: 31/2018/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 04/2015/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VÀ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 04/2014/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465