01. PHÁP LUẬT HSE

01. PHÁP LUẬT HSE

THÔNG TƯ SỐ: 14/2013/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 19/2016/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Xem thêm

Bộ luật số: 45/2019/QH14

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Xem thêm

LUẬT SỐ: 84/2015/QH13

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem thêm

QCVN 18: 2014/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

Xem thêm

Nghị Định Số:136/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 25/2019/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ 29/2016/TT-BXD

BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CẦN TRỤC THÁP, MÁY VẬN THĂNG VÀ SÀN TREO NÂNG NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Xem thêm

THÔNG TƯ SỐ: 17/2018/TT-BLĐTBXH

QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 28/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465