1 KHAI GIẢNG KHÓA ISO - HSE

1 KHAI GIẢNG KHÓA ISO - HSE

SỔ THEO DÕI HỌC VIÊN

Sổ theo dõi học viên được lưu trữ nhằm theo dõi, đánh giá và hỗ trợ học viên sau khóa học

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE MANAGER - NHÀ MÁY

Khóa học HSE Manager tại nhà máy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE - NHÀ MÁY

Khóa học giám sát HSE tại nhà máy sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC ADVANCED QHSE MANAGER

Khóa học QHSE Manager sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng QHSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE MANAGER - CÔNG TRƯỜNG

Khóa học HSE Manager công trường sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC GIÁM SÁT HSE - CÔNG TRƯỜNG

Khóa học giám sát HSE công trường sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE - BAN CHI HUY CÔNG TRƯỜNG

Khóa học HSE dành riêng cho Ban Chỉ huy công trường sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 20 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc HSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 14001:2015

Khóa học Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc QHSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm

NHẬN THỨC & ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 45001:2018

Khóa học Đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 sẽ do thầy Tôn Thất Hòa đảm nhiệm. Thầy Tôn Thất Hòa đã từng là Giám đốc điều hành sản xuất, cũng như với 22 năm kinh nghiệm thực tiễn tại các vị trí Trưởng Phòng HSE, Giám đốc QHSE tại nhà máy và công trường.

Xem thêm
Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465