Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

KHÓA HỌC HSE MANAGER

Ngày đăng : 29/05/2019 - 8:28 PM

KHÓA HỌC HSE MANAGER

A. NỘI DUNG KHÓA HỌC HSE

I. VĂN BẢN PHÁP LUẬT HSE (1 ngày)

 1. QCVN & TCVN
 2. VBPL LAO ĐỘNG
 3. VBPL AN TOÀN LAO ĐỘNG
 4. VBPL AN TOÀN HÓA CHẤT
 5. VBPL BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 6. VBPL Y TẾ TRONG LAO ĐỘNG
 7. VBPL AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG
 8. VBPL PHÒNG CHÁY & CHỮA CHÃY

II. KIẾN THỨC KỸ THUẬT HSE (05 ngày)

 1. AN TOÀN LÀM TRÊN CAO
 2. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN ĐIỆN
 3.  CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN HÓA CHẤT
 4. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN XE NÂNG HÀNG
 5. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN THIẾT BỊ CẦM TAY
 6. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN VẬN HÀNH XE CẨU
 7. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN VẬN HÀNH CẦU TRỤC
 8. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN LẮP DỰNG GIÀN GIÁO
 9. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN CÔNG VIỆC SINH NHIỆT
 10. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN VẬN HÀNH SÀN NÂNG NGƯỜI
 11. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN VẬN HÀNH THIẾT BỊ ÁP LỰC
 12. CHUYÊN ĐỀ AN TOÀN LÀM TRONG KHÔNG GIAN KÍN

III. KIẾN THỨC QUẢN LÝ HSE (2 ngày)

 1. TỔ CHỨC BỘ PHẬN HSE
 2. MỤC TIÊU & KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 3. KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO (RA)
 4. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH AN TOÀN (JSA)
 5. KỸ THUẬT ĐIỀU TRA TAI NẠN/ SỰ CỐ
 6. HỆ THỐNG GIẤY PHÉP AN TOÀN (PTW)
 7. QUẢN LÝ AN TOÀN NHÀ THẦU XÂY DỰNG
 8. QUY TRÌNH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN
 9. HỒ SƠ HSE NHÀ MÁY & HỒ SƠ HSE CÔNG TRƯỜNG

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

1. CHUYÊN GIAO TÀI LIỆU

 • Bài giảng HSE
 • Video giảng kỹ thuật an toàn
 • Quy định, quy trình, phiếu an toàn
 • Đánh giá rủi ro một số công việc điển hình

2. HỖ TRỢ HỌC VIÊN

 • Hỗ trợ suốt sự nghiệp HSE
 • Giới thiệu việc làm (nếu có cơ hội)
 • Tham quan công trường (nếu có)

Click ⇒ xem thêm:

 1. Các khóa an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy
Bài viết khác
  ĐÁNH GIÁ RỦI RO  (10.12.2020)
  AN TOÀN ĐIỆN  (21.11.2019)

KHÓA HỌC HSE MANAGER

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0977.000.739