Đào tạo HSE

Đào tạo HSE

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Ngày đăng : 01/06/2019 - 10:30 PM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 1

I. HỆ THỐNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 2. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 4. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 5. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

III. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy
Bài viết khác
  KHÓA HỌC HSE MANAGER  (29.05.2019)
  AN TOÀN ĐIỆN  (21.11.2019)
  AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO  (05.02.2020)

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0977.000.739