Huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Ngày đăng : 01/06/2019 - 10:30 PM

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

(Theo chương trình khung Nghị Định Số 44/2016/ND-CP)

A. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 1

I. HỆ THỐNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Việc triển khai tầm quan trọng của Hệ Thống, Chính Sách & Các Luật Định Liên quan là rất quan trọng trong chương trình Huấn Luyện An Toàn Nhóm 1.

Căn cứ theo Nghị Định 44/2016 về QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Quy định:

Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy ta có thể thấy rằng Nhóm 1 là Nhóm có Yếu tố Quyết Định Quan Trọng trong việc Cam Kết & Định Hướng triển khai Chương Trình Quản Lý & Nguồn Lực cần thiết để duy trì Hệ Thống Quản Lý An Toàn, Vệ Sinh Lao Động.

II. NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 2. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 4. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 5. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 6. Nhận báo cáo tính hiệu quả của Chương Trình Huấn Luyện An Toàn nội bộ

III. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1
HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Việc tổng kết Vai Trò Của Lãnh Đạo theo quy định của Pháp Luật là yêu cầu bắt buộc, vì vậy nội dung Huấn Luyện An Toàn Nhóm 1 luôn được chúng tôi quan tâm sâu sắc về mặt thời gian huấn luyện nhằm đảo bảo chất lượng từ khóa học nhận được là tối đa.

Click ⇒​Đăng ký khóa học

 

B. QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

 1. Lựa chọn giảng viên phù hợp
 2. Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt
 3. Chuyển giao tài liệu huấn luyện an toàn
 4. Chuyển giao video huấn luyện kỹ thuật an toàn
 5. Chuyển giao tài liệu liên quan như  quy trình, quy định,...


Click ⇒ xem thêm:

 1. Huấn luyện an toàn
 2. Chuyên đề an toàn
 3. Các khóa học HSE
 4. Tư vấn an toàn công trường
 5. Tư vấn quản lý HSE nhà máy
Bài viết khác
  SỔ THEO DÕI HỌC VIÊN  (29.09.2022)
  ĐÁNH GIÁ RỦI RO  (10.12.2020)
  AN TOÀN ĐIỆN  (21.11.2019)

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Để lại tin nhắn Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0946827465